NASI KLIENCI
 
FOTO
 
DANE TELEADRESOWE
Siedziba firmy: Systemy Teleinformatyczne OPTEL
ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław
tel. +48 71 341 37 14
fax: +48 71 341 37 14
www.: optel.wroclaw.pl
e-mail: optel@optel.wroclaw.pl
Dział Admnistracyjno-Finansowy:

Janek Olchówka
tel. +48 606 241 752,
fax: +48 71 341 37 14
Dział Usługowo-Produkcyjny:

Jacek Jankowski
tel. +48 602 326 224
fax: +48 71 341 37 14
Dział Kontrolno-Pomiarowy:

Krzysztof Niemiec
tel. +48 608 670 610
fax: +48 71 341 37 14
OSTATNIE PROJEKTY
 
  • okablowanie stadionu WROCLAW
  • BUdowa sieci PON dla Telefoanii Dialog SA,
  • projektowanie swiatłowodowych sieci telekomunikacyjnych,
  • projektowanie sieci teleinformatycznych LAN - WAN,
  • certyfikowanie sieci komputerowych i ¶wiatłowodowych
  • instalacje i modernizacje oraz serwis sieci komputerowych,
  • wykonawstwo robót ziemno-kanalizacyjnych,
  • pomoc i doradztwo w zakresie inwestycji optotelekomunikacyjnych
  • rozwi±zujemy nietypowe problemy zarówno z dziedziny ¶wiatłowodowej jak i instalatorstwa.